Friday, June 21, 2024
Trường Dạy Lái Xe Ô Tô Chuyên Nghiệp


Prices


Driving lesson – 1 giờ /22 bảng
Driving lesson – 1,5 tiếng/ 30 bảng
Driving lesson – 2 tiếng/  44 bảng
Eco driving lesson  22.00 bảng
Motorway lesson 22.00 bảng
Refresher course lesson 22.00 bảng
Khóa học Pass Plus (Tối thiểu 6 giờ đào tạo bắt buộc) : 144 bảng

Để đăng ký khóa học bạn điền vào mẫu đăng ký của chúng tôi dưới đây.